Kết quả quay thử XSMT ngày 24/10/2021 - Quay thử xổ số miền Trung

Kết quả quay thử xổ số Miền Trung ngày 24/10/2021

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.88457
G.7659866
G.6208905442449815759043947
G.529446313
G.45556646649700846605974044297377975470973331209119483932595540866026472
G.323886637905783839517
G.24896614095
G.15323802046
G.ÐB704848654504