Kết quả quay thử XSMT ngày 17/10/2021 - Quay thử xổ số miền Trung

Kết quả quay thử xổ số Miền Trung ngày 17/10/2021

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.88893
G.7705428
G.6905251455357514241199135
G.551660063
G.42054467826681876639815462896005984793684179912754422696363051426146221
G.372636658380332130073
G.23280415438
G.17394823202
G.ÐB070088322744