Kết quả quay thử XSMT ngày 06/06/2021 - Quay thử xổ số miền Trung

Kết quả quay thử xổ số Miền Trung ngày 06/06/2021

GiảiKhánh HòaKon Tum
G.83954
G.7351568
G.6072752301634557424211900
G.539738406
G.40991676013669939479469293200418936719472521107904493402174295822734063
G.394991857881569806927
G.23654139049
G.15568837996
G.ÐB871653200159